شعار میمون: “ هیچ چیز جدی نیست !” شخصیت میمون: بی ثبات، اما  بذله گو شروع سال نو چینی: 7 فوریه برابر 18 بهمن سال 94 ابتدا به تحلیل...

ادامه مطلب