موضوع

فرهنگ و هنر کتاب داستان دو شهر

کتاب داستان دوشهر، اثر چارلز دیکنز(70-1812) یکی از شناخته شده ترین مشاهیر ادبیات انگلیس که توسط نوشین ابراهیمی ترجمه شده است. درباره نویسنده: چارلز دیکنز (70-1812) یکی از شناخته...

ادامه مطلب

همزمان با صنعتی شدن و رونق گرفتن روزافزون زندگی شهری، و از همه مهم‌تر فربه‌تر‌ شدن طبقه‌ی متوسط داستان‌های پلیسی پا گرفت و رشد کرد. اگرچه نخستین‌ داستان‌های پلیسی...

ادامه مطلب