موضوع

Het evolueren van het communicatie in de directiekamer. Dingen die een grote invloed hebben bij de bedrijfsprestaties | Board management software

Een bedrijfscultuur bepaling de allernieuwste jaren centraal. Schandalen, variërend van valsspelen tot overheidsnormen, tot mishandeling van bezoekers om onrealistische prestatiedoelen erbij bereiken, zelfs doordringende seksuele intimidatie, vult de krantenkoppen. In de nasleep van dergelijke crises blijven aandeelhouders, regelgevers, werknemers, klanten en anderen vaak aanvragen “waar was het bestuur? ” Bestuurders zien het risico’s die een slechte cultuur karaf brengen, plus herkennen hoedanig een sterke, gezonde cultuur een bedrijf meer moet maken waardevol en veerkrachtig. Maar het cultuur met een bedrijf kan moeilijk te beoordelen zijn, zelfs voor degenen die daarginds elke etmaal werken. Het is zelfs nog moeilijker voordat bestuurders, deze slechts een handvol weleens per jaar bij het bedrijf aanwezig is voor bestuursvergaderingen. Tijdens die bijeenkomsten beschikken over directeuren heel vaak contact bij dezelfde kleine groep leidinggevenden op messcherp niveau, waardoor hun visie op de bredere handelsbedrijf wordt beperkt. Dus hoe gaan regisseurs om aan het begrijpen ook wel en waarderen van cultuur? Wat nog belangrijker ben, krijgen zij het juist? Het is eventueel niet verrassend dat vrijwel tweederde (64%) van een directeuren zegt te vertrouwen op hun buikgevoel met hun interacties met het management door de cultuur te evalueren, hoewel dikwijls minder regisseurs (32%) zeggen dat de een betreffende de maximaal bruikbare benaderingen is. Wat vinden directeuren eigenlijk nuttig? Horen betreffende werknemers. Bovenaan de lijst met het handigste statistieken voor de evalueren van cultuur staan de enquête-resultaten van werknemersbetrokkenheid, de debriefs van de exitgesprek plus 360-graden feedbackresultaten voor leidinggevenden. Na dezelfde bedrijfscrisis, kan het heel gemakkelijk zijn vanwege te zien hoe bepaalde factoren gerelateerd aan cultuur hebben bijgedragen aan de ellende. Het zwaarste is vanwege iDeals problemen vroegtijdig op bij sporen plus te verhelpen voor ze beslist crisis worden. Onze visie is dat bestuurders:

boardroom

  • Dring aan op kwalitatieve en kwantitatieve statistieken waarmee jij de cultuur van uw handelsbedrijf onder het knie kunt krijgen. De exacte statistieken die nuttig zullen is, zullen tot op zekere hoogte, afhankelijk van het bedrijf, variëren. En de zijn misschien geen statistieken die het management al rapporteert bij het bestuur. Neem een bredere kijk op hoeveel enig inzicht kan opleveren en u moet er zorg voor dragen dat u management beslist effectief dashboard gebruikt om informatie bij communiceren.
  • Ontmoet meerdere medewerkers dan alleen senior executives. Senior executives inslikken de raad van bestuur een mening geven aangaande de toon aan een top, maar het is eveneens cruciaal om te onderscheiden hoe andere werknemers de bedrijf plus hun bijzonder rollen bekijken. Ze kunnen waardevolle perspectieven bieden op het executive team plus op zowel de ‘mood in the middle’ wanneer de ‘buzz at bottom’.
  • Verbind de stippen tussen de statistieken die u krijgt en wat u hoort, om erbij zien of de verhalen consistent is. Soms liggen de echte problemen medio wat leidinggevenden en werknemers zeggen en wat het gegevens bevestigen zien. Zoek naar en verken eventuele inconsistenties tussen de twee.
  • U moet er zorg voor dragen dat cultuur een vast onderwerp zijn op een agenda met de raad. Door het onderwerp een terugkerend gesprek te maken, zorgt het ervoor dat het voor de mensen top ofwel mind blijft. En het benadrukt een waarde die het bestuur aan een bedrijfscultuur hecht.
  • Maak van cultuur een discussie op de volledige bord. Veel diensten wijzen segmenten van cultuurtoezicht toe aan verschillende commissies. De auditcommissie hoort mogelijk iets over ethiek en compliance, ondertussen de compensatiecommissie zich richt op doelstellingen en prestaties van u compensatieplan. Zelfs bij de splitsing moet het bredere onderwerp van de cultuur terugkomen op de agenda van het volledige raad.

De verkeerde bedrijfscultuur karaf reële risico’s voor dezelfde bedrijf opleveren, of u nu gaat om risicobeheer, werknemersbetrokkenheid of bedrijfsprestaties. Wat precies volgens bestuurders de afkomst van ellende in de cultuur? Over het algemeen denken regisseurs dat de maximaal kritische componenten voor beslist gezonde cultuur de toon aan het bovenkant plus de ‘gemoedstoestand in het midden’ is. Een aanzienlijke meerderheid (87%) is u ermee ooit dat dezelfde ongepaste toon van u executive team bijdraagt bij problemen bij bedrijfscultuur. Toch het is niets alleen een C-suite die een rol speelt; 79% zegt datgene de toon van het middenmanagement beslist bijdrage levert. Zesenzestig procent (66%) zijn het erover eens datgene gebrek betreffende communicatie en transparantie met het management ook beslist rol speelt in cultuurproblemen. Verder zegt bijna driekwart van het bestuurders (74%) dat dezelfde te grote focus op kortetermijnresultaten bijdraagt aan problemen met een bedrijfscultuur. En als we kijken volgens de mogelijke bronnen betreffende kortetermijndruk, dan zegt voordelig 60% betreffende de directeuren dat institutionele beleggers te veel aandacht besteden bij de evenement van een aandelen met de korte termijn. Dit focus bij kortetermijnprestaties plus het geraken van prestatiedoelen in compensatieplannen kan eveneens bij bedrijven tot slecht gedrag leiden. Tweederde (67%) van het directeuren zegt dat ineffectieve compensatieplannen leiden tot problemen met een cultuur.

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>