موضوع

کارشناس مسئول بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت به ابهاماتی درباره بیماری‌زا و از جمله سرطان‌زا بودن لامپ‌های کم مصرف پاسخ داد. مهندس علی گورانی به مردم اطمینان خاطر داد که...

ادامه مطلب