موضوع

مصاحبه اختصاصی مجله پیام زندگی با سیده زینب حسینی مسوول برگزاری جشن شادی برای معلولین شهرستان نور لطفاً خودتون رو معرفی کنید و توضیحاتی را راجع به برنامه امروز...

ادامه مطلب

بازدید نماینده مردم نور و محمودآباد از پروژه ناواک به همراه استاندار آستاراخان روسیه، معاون اقتصادی استاندار مازندران، مدیرکل میراث فرهنگی و مسئولین شهرستان نور، 1395/05/03.

ادامه مطلب

به گزارش مجله پیام زندگی، مراسم گلریزان برای آزادی زندانیان شهرستان محمود آباد و نور با جمع بزرگان این حوزه در این شهرستان برگزار شد. شهرستان نور: شهرستان محمودآباد:

ادامه مطلب

به گزارش مجله پیام زندگی، مراسم گلریزان برای آزادی زندانیان شهرستان محمود آباد با جمع بزرگان این حوزه در این شهرستان برگزار شد. مجله پیام زندگی گفتگوی ویژه ای...

ادامه مطلب