موضوع

«مایکل فلپس» 31 ساله،‌ حالا اسطوره وزرش دنیاست. در طول تمام بازی‌های المپیک از یونان باستان تا به حال، هیچ کس نتوانسته است به اندازه او مدال به دست...

ادامه مطلب

محمود سریع‌القلم در ادامه مطالب خود با عنوان ویژگی‌های سی‌گانه، 30 ویژگی افراد موفق را از دیدگاه خود بیان کرده است. این استاد دانشگاه در وب‌سایت خود، این 30...

ادامه مطلب