موضوع

بزرگترین قاب تابلو خاتم توسط هنرمندان شیرازی طراحی شده و در حال ساخت است و در واقع نمادی از چهار زن برگزیده جهان می باشد. این قاب تابلو به...

ادامه مطلب

همزمان با صنعتی شدن و رونق گرفتن روزافزون زندگی شهری، و از همه مهم‌تر فربه‌تر‌ شدن طبقه‌ی متوسط داستان‌های پلیسی پا گرفت و رشد کرد. اگرچه نخستین‌ داستان‌های پلیسی...

ادامه مطلب

هنرپیشه های معروف چه عطری می زنند؟ خوش‌ پوشی و داشتن ظاهر ایده‌آل مساله‌ای‌ است که نمی‌توان اهمیتش برای عموم مردم را انکار کرد. حالا در این میان هستند...

ادامه مطلب