موضوع

Wat kan er gedaan worden om het gedrag in de bestuurskamer te vernieuwen? | The boardroom

Sterk gedragsbeheer karaf het verschil maken. Wanneer een CEO en een bestuursvoorzitter zoals een messcherp niveau van vertrouwen en onderling vertrouwen hebben, moeten zij eerder “wolken aan de horizon” eerder en meer openlijk met mekaar delen plus samenwerken vanwege prestatievermindering bij voorkomen. En wanneer individuele bestuursleden openhartig board-room.nl en opbouwend kunnen uitkomen, maar met een vitale, sceptische plus uitdagende manier zonder angst voor vergelding of emotionele reacties, worden betere beslissingen genomen in de langetermijnbelangen van de organisatie. Er is een aantal strategieën die een organisatie kan bedienen om de gedrag van bestuurders indien individu plus als collectief te verbeteren. Sommige daarvan zijn:

  • “Rekruteren voor karakter en trainen voor competentie. ” Vaak benaderen besturen het nomineren van bestuurskandidaten andersom – ze streven naar bestaande competenties bij specifieke vaardigheden tijdens de nominatieproces plus proberen hen karakter vorm te geven zodra de directeur ben benoemd. Dezelfde bestuurder karaf zeer bekwaam zijn in een bepaalde competentie maar toch arm van karakter en gedrag. En het is mogelijk vanwege een directeur te trainen in de vaardigheden die nodig zijn aan een bestuurspositie – het is bijna onmogelijk om erbij trainen aan karakter zodra iemand al op jij bord zit.
  • Zorg aan een governancestructuur die gedrags- en karakteraspecten in het benoemingsproces zou vergemakkelijken. Dit houdt boven dat toekomstige bestuurders, benoemingsorganen en comités worden voorzien van duidelijke verwachtingen rond bestuurskamergedrag, naast specifieke informatie over een rollen en verantwoordelijkheden van een bestuurder.
  • Zorg ervoor datgene gedrag en karakter sector uitmaken met het jaarlijkse evaluatieproces. Een meeste besturen ondergaan nu een jaarlijks evaluatieproces. Door vragen in uw evaluatie te plaatsen over het gedrag van het directie, relaties en aspecten van de karakter, zou dit dezelfde licht schijnen op die problemen boven uw directiekamer en beslist mechanisme verlenen om dezelfde dialoog bij te starten over hoedanig ze met te lossen.
  • Zorg datgene een deel van u trainingsbudget betreffende het bord besteed werd aan soft skills – niet louter aan ‘harde’ structurele plus procesvaardigheden.
  • Informeer potentiële en bestaande bestuurders over een gedragsverwachtingen van het bestuursmandaat. Dit houdt onder meer in datgene deze elementen worden opgenomen in de taakomschrijving voor bestuurders.
  • Bepaal een optimale competentie en gedragsmatige mix aan uw bord.
  • Gebruik hulpmiddelen om u karakter plus het gedrag van toekomstige en bestaande bestuurders te bepalen. Er bestaan een reeks van dat soort tools beschikbaar met de markt. (Zie hier beneden: wat zijn enkele hulpmiddelen en middelen dat borden inslikken helpen het gedrag met de directie te herzien? )

the boardroom

Wij willen ieder naar beslist bestuursvergadering gaan waar beslist groep bekwame mensen kwesties bespreekt plus elkaar op constructieve manieren uitdaagt vanwege beslissingen juist te keuren voor u welzijn betreffende de organisatie. Het bord is beslist team plus bestaat net als allemaal andere eruit individuen bij hun eigen stijlen, attitudes en gedrag. Een goede leerstoel zal dit waarnemen en ernaar streven u beste uit elk bestuurslid naar voren te halen. Er kunnen ook momenten zijn datgene ze conflicten of beroerd gedrag in uw bestuurskamer moeten beheren. Wij hebben enkele tips gegeven over hoe om te gaan bij bepaalde specifieke gedragingen dat u bij bestuursvergaderingen moet gaan tegenkomen. Een van het beste manieren om goed gedrag aan te moedigen is sedert een gedrags code te hebben voor bestuursleden waar ieder zich aanmeldt. Het gebruiken van beslist gedragscode deze is afgestemd op een waarden van de organisatie helpt het toon van de top te zetten en beïnvloedt de cultuur van het organisatie met een positieve manier.

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>